نوع وسيله در بيمه باربري البرز

 

انتصاب رئيس كل بيمه مركزي

نظرسنجي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 35.5%
خوب 8.8%
متوسط 7.5%
بد 46.7%


مشاهده نتايج

 
بيمه حمل و نقل دريايي


بيمه نامه ازبين رفتن تمامي كالا


براساس شرايط اين بيمه نامه ، بيمه گر زماني اقدام به جبران خسارت بيمه گذار مي كند كه تمامي كالا و محموله در جريان حمل و به علت يكي از خطرات دريا، ازبين رفته باشد و به همين دليل اگر بخش عمده كالا از بين رفته و صرفا اندكي ازآن باقي بماند، بيمه گر تعهدي در جبران خسارت كالا نخواهد داشت.

خسارت همگاني - جنرال اوريج

خسارت يا زيان همگاني اختصاص به حمل و جابجائي كالا از طريق دريا دارد . خسارت همگاني به آن دسته از خساراتي گفته ميشود كه ناخداي كشتي طبق اختياراتي كه به او تفويض شده است بمنظور نجات كالا و كشتي و يا هر دوي آنها قسمتي از كالا و يا ابزار و ادوات و متعلقات كشتي را به دريا مي ريزد
در اين حالت خسارات وارده نه تنها بر عهده صاحبان كالائي است كه كالايشان به دريا ريخته شده و يا مالك كشتي است، بلكه خسارت بين كليه افرادي كه به نحوي در آن سفر دريائي ذينفع هستند ، تقسيم ميشود و هريك بايد به تناسب ارزش كالا و يا كشتي ، خود سهمي از خسارت را پرداخت نمايند

خسارت مستقيم - تفديه- ناشي از زيان همگاني


ـ سهم هزينه ها و تعهدات ايجاد شده ناشي از خسارت همگاني
ـ هزينه هاي نجات كالا
ـ هزينه هاي خاص ، ازقبيل هزينه هاي بارگيري ، تخليه ، انبارداري و حمل مجدد كالاي مورد بيمه از بندر پناه به مقصد
ـ پرداخت خسارات جزء زيان اختصاصي بدون كسر فرانشيز
ـ پرداخت خسارات خطرات اضافي ديگر از قبيل دزدي ، دله دزدي ، ريزش و سرخالي شدن مايعات ،‌له شدن ،‌شكست ،‌خم شدن ، خراش برداشتن ، لك شدن و خسارات ناشي از رطوبت ، حرارت و مجاورت با كالاي ديگر بو گرفتن و آلوده شدن

مصاديق خسارت همگاني

مي توان چنين نتيجه گرفت كه خسارات همگاني شامل پرداخت هزينه ها و فدا كردن كالا به شرح زير خواهد بود
ـ خساراتي كه به ماشين آلات و يا قطعات مكانيكي براي نجات عمومي و بر اثر فدا كردن به كشتي ايجاد شده باشد
ـ سبك كردن كالاي رو و زير عرشه كشتي به منظور نجات كشتي و كالا
ـ خسارات ناشي از كاربرد وسائل آتش نشاني از قبيل آب و پودر كف
ـ تخليه و بارگيري كالاي مورد بيمه در بندر پناه و يا در مواقعي كه كشتي به گل نشسته است
ـ هزينه هائي كه براي شناور ساختن كشتي به گل نشسته صرف شده است
ـ هزينه هائي كه براي ورود كشتي به بندر پناه براي انجام تعميرات مورد نياز پرداخت ميشود
ـ هزينه هاي تخليه و بارگيري در بندر پناه

هزينه نجات

هزينه هاي نجات هزينه هايي است كه به منظور نجات كشتي و محمولات آن از حادثه ، در حاليكه خطر و عواقب ناشي از آن منافع موجود در آن سفر دريائي را مورد تهديد قرار داده است به مصرف ميرسد و معمولا به حساب زيان همگاني منظور خواهد شد چنانچه مالكين كشتي و يا صاحبان كالا از پرداخت هزينه هاي نجات دهنده حق توقيف كشتي و كالا را دارد در تعيين هزينه هاي نجات ،‌معمولا دادگاه و يا داوران منتخب با در نظر گرفتن دشواري عمليات نجات را تعيين مي كند
عوامل زير ازجمله مسائلي است كه در تعيين هزينه نجات نقش عمده و اساسي دارد
ـ تعداد افرادي كه كار نجات را انجام داده اند
ـ انرژي و مهارتهايي كه در نجات كشتي و كالا مورد استفاده قرار گرفته است
ارزش دستگاهها و تجهيزاتي كه براي نجات كشتي و كالاي آن مورد استفاده قرار گرفته و ميزان خطري كه اين دستگاهها در معرض آن قرار داشته است
ـ ارزش كالاي نجات داده شده توسط گروه نجات ارزش كالا، كشتي، سوخت كرايه
ـ ارزيابي خطري كه نجات دهندگان ، كالا و كشتي را از آن نجات داده اند.


بيمه حمل و نقل زميني
 
 
صاحبان كالا براي حفظ سرمايه هاي خود بايد آنها را در زمان حمل و جابجائي در خشكي تحت پوشش بيمه باربري قرار دهند بيمه حمل ونقل كالا در خشكي مكمل بيمه نامه حمل دريائي است كه معمولا همان پوششهاي خطرات متعددي را بدنبال دارد كه مهمترين آنها خسارات ناشي از حادثه وسيله نقليه "آتش سوزي ، سرقت ، تصادم و چپ كردن" و شكستگي ، زنگ زدگي ، سرقت و عدم تحويل كالا است كه بايد بر اثر حادثه وسيله نقليه بوجود آمده باشد، معمولا اعتبار بيمه نامه هاي حمل و نقل زميني از زمان تحويل كالاي مورد بيمه در مقصد مندرج در بيمه نامه خاتمه مي يابد.

خطرات تحت پوشش در بيمه حمل و نقل زميني

در بيمه حمل و نقل زميني ، پوشش بيمه گر شامل موارد زير خواهد بود :
ـ در صورتي كه مورد بيمه "كالا" در اثر بروز حوادث مشمول بيمه آسيب ديده و نياز به تعمير و يا تعويض بعضي از قسمتهاي خسارت ديده را داشته باشد در اين حالت بيمه گر ملزم به پرداخت اينگونه هزينه ها مي باشد، مشروط بر اينكه مجموع هزينه هاي انجام شده از سرمايه بيمه اي تجاوز ننمايد.
ـ كمبود كالا بيمه نيست، مگر اينكه مستقيما بر اثر حوادث مشمول بيمه ايجاد شده باشد.
ـ در صورتي كه كالا ثصورت جفت و يا دست ، بيمه شده باشد، مسئوليت بيمه گر بيش از قيمت قسمت خسارت ديده به تناسب مبلغ بيمه شده نخواهد بود.
ـ چنانچه كالاي مورد بيمه در جريان حمل آسيب ببيند و بخشي از آن شكسته شود، بيمه گذار مي تواند قسمتهاي آسيب ديده را جدا كرده و قسمتهاي سالم را مورد استفاده قرار دهدو خسارت خود را به همان نسبت دريافت دارد.

استثنائات

در بيمه هاي حمل ونقل زميني خطرات زير تحت پوشش بيمه اي قرار ندارند :
ـ ضبط و توقيف كالائي كه معاملات آن قاچاق محسوب ميشود.
ـ خسارات ناشي از عيب ذاتي كالا،‌مانند تبخير شدن ، موش خوردگي ، كرم زدگي، ، اثرات سرما و گرما و عيب بسته بندي نامناسب
ـ تاخير در تحويل و ارسال كالاي مورد بيمه و تغييرات نرخ ناشي از عوامل اقتصادي
ـ خطرات بارگيري و تخليه كالائي كه هر بسته و يا واحد آن بيشتر از 2 تن وزن داشته باشد .
ـ خسارات لب پريدگي ، خراشيدگي و فرورفتگي
ـ خسارات ناشي از اكسيداسيون ، رنگ پريدگي ،‌زنگ زدگي و رنگ خوردگي
ـ خسارات مستقيم و غير مستقيم ناشي از اشعه راديو اكتيويته ، سوختهاي هسته اي و اشعه يون زا
ـ خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل آتشفشان ، زلزله ، سيل ،‌طوفانو صاعقه
ـ ‌خسارات ناشي از حمل كالا در وسيله نقليه روباز


بيمه حمل و نقل هوايي
 
 
با گسترش ظرفيت بازار از طريق بيمه هاي گروهي و با توجه به پيشرفت سريع صنايع هواپيما سازي و بخصوص هوانوردي تجاري تلاشهاي گسترده ايي جهت بهبود و اصلاح بيمه نامه ها براي تامين پوشش لازم جهت انواع گوناگون ريسكهاي مورد نياز در بازار بعمل آمده است.
در همين راستا گروه بيمه هوايي انگليس BIAG بيمه نامه جامعي براي پوشش بيمه بدنه ، مسئوليت حقوقي در قبال اشخاص ثالث و مسافران به بازار ارائه نموده است.

بيمه نامه فقدان مجوز LOSS OF LICENCE

اين بيمه نامه حمايت لازم را از خلبانان و دريانورداني كه بر اثر لغو يا تعليق مجوزشان به دلايل بهداشتي دچار زيان مالي ميشوند ، تامين مي كند.
بيمه نامه مسئوليت درقبال توليدات اين بيمه نامه پوشش لازم را براي مسئوليت توليدكنندگان در قبال آسيب جسمي يا صدمه به اموال ، اشخاص ثالث در حوادث ناشي از اشكالات و عيوب توليد ارائه ميدهد.


تاريخ بروز رساني

.«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
سایت www.ibib.irطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.كليه حقوق برای علی بهمنش محفوظ است
پاسخگویی فقط با ارسال یک پیامک 10009124440098
www.ibib.ir@gmail.com
تهران بلوار کشاورز پلاک 322 واحد6
صندو ق پستی:635-14185
FAX:+982166930153
982166930730+
989124440098+
بیمه مرکزی بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه پاسارگاد بيمه صادرات وسرمايه گذاري بيمه كارآفرين بیمه توسعه بيمه حافظ بيمه سينا بيمه دي بيمه اميد بيمه ملت بيمه پارسيان بيمه رازي بيمه نوین بيمه سامان