محل جغرافيايي بيمه باربري

 

انتصاب رئيس كل بيمه مركزي

نظرسنجي

نظر شما در مورد سایت چیست

عالی 35.5%
خوب 8.8%
متوسط 7.5%
بد 46.7%


مشاهده نتايج

 
بيمه حمل و نقل كالا - باربري
 

محققين‌ معتقدند قديمي‌ ترين‌ نوع‌ بيمه‌ كه‌ تا حدي‌ با قواعد بيمه‌ امروزي‌ مشابهت‌ داشته‌ بيـمه‌ حمل‌ و نقل‌ دريائي‌ ميباشد كه ‌در اواسط‌ قرون‌ وسط‌ـي‌ در بين‌ تجار، مالكان‌ كشتـي‌ و سرمايه‌ داران‌ و بانكداران‌ رايـج‌ بوده‌است‌ بيمه‌ حمل‌ ونقل‌ نيز همچون‌ سايـر پديده‌هاي‌ اجتماعي‌ سير تكاملي‌ خود را در ط‌ول‌ زمان‌ سپري‌ نموده ‌تا به ‌شكل ‌امروزي‌ در آمده‌ و در اين ‌شكل ‌گيري‌ مراجع‌ و موسسات‌ مختلفي‌ نقش‌ موثر داشته ‌كه ‌مشهورترين ‌آن ‌موسسه ‌بيمه‌گران‌ لندن‌ ميباشد و موسسـه‌ نامبرده‌ شرايط‌ و مقرراتي‌ را تدوين‌ نمود كه ‌حاوي‌ مسائل‌ فني‌ و حقوقي‌ بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ بوده‌ و در زمينه‌ كشتي‌ و كالا مبناي‌ صدور بيمه‌نامه‌ در بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ از جمله‌ كشور ما قرارگرفت‌ . دربيمه‌ حمل‌ ونقل‌ آخرين‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ سال‌ 1983 ميلادي‌ مي‌ باشد كه‌ به‌ شرايط‌ C ،B،A معروف‌ و به‌ ترتيب‌ جايگزين‌ شرايط‌ قديمي‌ F.P.A ، W.A ، ALL RISKSشده است ‌.
قبل‌ از آنكه‌ به‌ خسارتهاي‌ تحت‌ پوشش‌ و استثنائات‌ در شرايط‌ B ، A و C پرداخته ‌شود، براي‌ درك‌ بيشتر بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا به‌ تعريف‌ و تقسيم‌ بندي‌ آن‌ اشاره‌ خواهد شد.

تعريف‌ :
بيمه ‌حمل‌ و نقل‌ كالا بيمه‌اي‌ است‌ كه‌ بموجب‌ آن‌ بيمه‌ گر در مقابل‌ حق‌ بيـمه‌اي‌ كه ‌از بـيمه‌ گذار دريافت‌ ميكند متعهد ميشود چنانچه‌ در جريان‌ حمل‌ كالا از نقطه‌اي‌ " مبداء حمل‌" به‌ نقطه ديگر "مقصد حمل‌ كالا" ، در نتيجه‌ وقوع‌ خط‌رهاي‌ موضوع‌ بيمه‌ ، كالا تلف‌ شده‌ و يا دچار خسارت شود و يا بيمه گذار هزينه هائي در رابطه‌ با اين‌ خط‌رات ‌متحمل‌ شود زيان وارده‌ را جبران‌ نمايد. علاوه‌ برآن‌ در بعضي‌ موارد زيان‌ وارده‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ نيز از ط‌ريق‌ اين‌ بيمه‌ جبران‌ ميشود.


بيمه حمل و نقل داخلي
 
 
این بیمه نامه در راستای حمایت از تولیدکنندگان وتجاری که در داخل کشور فعالیت می کنند به آنان ارائه میشود و کلیه تولیدات و محمولاتی که توسط تولیدکنندگان و تجار در بین شهرهای جمهوری اسلامی ایران جابجا میشوند توسط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرند . لازم به ذکر است که بیمه نامه های وارداتی و صادراتی تابع شرایط استاندارد A و یا B و یا C میباشد حال آنکه بیمه نامه های حمل داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار میدهد .
جهت صدور بیمه نامه های داخلی ابتدا بایستی فرم پیشنهاد اولیه
فرم شماره سه توسط بیمه گذار یا نماینده وی تکمیل گردد و یا اطلاعاتی که از طریق ایشان بوسیله تلفن یا فاکس یا نامه به مسئول صدور بیمه نامه داده میشود توسط وی در فرم مذکور منعکس شود تا پس از انجام امور لازم ( محاسبه و غیره ) در فرم فرم شماره چهار درج میگرد .
معمولا" برای حمل کالاهای مورد بیمه در داخل کشور " خسارت های وارده به کالا که مستقیما" ناشی از آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه ( تصادف ، تصادم ، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه ) باشد . " تحت عنوان خطر اصلی تحت پوشش قرار میگیرد. و سایر خطرات بنا به درخواست بیمه گذار ، بعنوان خطر اضافی مد نظر قرار میگیرد و درصورت توافق بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میگیرند.
 
 
بيمه حمل و نقل وارداتي
 
 
بیمه نامه های باربری وارداتی قریب 90% از حجم و پرتفوی کل بیمه های باربری را تشکیل می دهند. اين‌ بيمه‌نامه‌ خط‌راتي‌ كه‌ كالاهاي‌ خريداري‌ شده ‌توسط‌ شركتها و بازرگانان ‌ايراني‌ از كشورهاي‌ مختلف‌ جهان‌ را تهديد مي‌ كند مورد پوشش‌ قرارمي‌ دهد كه‌ اين‌ پوشش ‌از كشور مبداء "كشوري‌ كه‌ كالا از آن‌ خريداري‌ شده‌" تا مقصد "انباربيمه‌ گذار" ميباشد.اين‌ بيمه‌نامه ‌يكي ‌از اسناد مورد نياز جهت‌ گشايش‌ اعتبار در بانكهاست‌ و هدف ‌از آن‌ حفظ‌ منافع‌ تجار و واردكنندگان‌ و در نهايت‌ حفظ‌ منافع‌ ملي‌ ميباشد. جهت صدور بیمه نامه وارداتی ابتدا بایستی فرم پیشنهاد مربوطه فرم شماره یک توسط بیمه گذار یا نماینده وی تکمیل گردد و یا با اطلاعاتی که از طریق ایشان بوسیله تلفن یا فاکس یا نامه به مسئول صدور بیمه نامه داده میشود توسط وی در فرم مذکور منعکس شود تا پس از انجام امور لازم ( محاسبه وغیره ) در فرم بیمه نامه فرم شماره دو چاپ شود . مندرجات فرم شماره 1 و 2 به شرح ذیل می باشد:

1 – بیمه گذار : هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند بیمه گذار باشد مثلا" شرکت آلفا و یا آقای یکتا

2 – بانک ذینفع : بانکها بواسطه اعتباری که به بیمه گذار می دهند ذینفع خواهند بود ، لذا در این صورت اسم بانک مربوطه به همراه شعبه آن درج میگردد 0

3 – مورد بیمه : کالایی است که مشخصات دقیق آن براساس اطلاعات دریافتی ، از نظر وزن ، تعداد ، کیفیت و ماهیت و امثال آن در بیمه نامه درج میشود نظیر : 270 تن پی وی سی بصورت پودر یا ماشین آلات خط تولید لوازم خانگی 0

4 – نوع بسته بندی :بسته بندی کالا میتواند نقش موثری در کاهش ، پیشگیری و یا توسعه خسارتهای احتمالی داشته و در هنگام مشخص نمودن نرخ حق بیمه توسط بیمه گر در افزایش و یاکاهش آن تاثیر گذار واقع شود .

5 – شماره و تاریخ پروفرما : پروفرما سندی است که در آن اطلاعات دقیق کالا توسط فروشنده برای خریدار ( بیمه گذار ) اعلام میگردد 0 لذا درج شماره و یا تاریخ آن در بیمه نامه حائز اهمیت زیادی است .

6 – شماره ثبت سفارش : همان شماره 8 رقمی است که توسط وزارت بازرگانی مشخص میشود .

7 – وسیله حمل : وسیله حمل یکی از موارد بسیار مهم در بیمه های باربری است که معمولا" ، کشتی طبقه بندی شده ، هواپیما ، کامیون ، قطار ، .... و یا ترکیبی از اینها میباشد .

8 – نوع قرارداد خرید : بمنظوراحتساب 20% یا 10% ارزش اضافی بایستی نوع قرارداد خرید مثلا" FOB , C& F و امثال آنها در بیمه نامه منعکس شود .
تذکر : محاسبه 20 درصد یا 10 درصد ارزش اضافی بنا به درخواست بیمه گذار انجام میشود و اجباری نیست .

9 – نوع ارز : نوع ارز معمولا" رسمی ، آزاد ، خارج از سیستم بانکی و .... درج میگردد .

10- مرز ورودی ( از طریق ) : معمولا" یکی از مرزهای مجاز ورودی کشور متناسب با وسیله حمل ، مثلا" بندر عباس ، بازرگان یا فرودگاه مهر آباد و .... میباشد .

11 – مبلغ بیمه شده : معمولا" مبلغ بیمه شده ( با توجه به ماده 9 شرایط عمومی بیمه های باربری ) بشرح ذیل محاسبه و در محل مربوطه درج میگردد . مبلغ بیمه شده به ریال = نرخ ارز x ( ارزش اضافی + مبلغ بیمه به ارز )

12 – نرخ حق بیمه : معمولا" درصد یا در هزاری از سرمایه میباشد که با توجه به نوع پوشش بیمه ای( TOTAL LOSS , C , B, A و سایر عوامل دخیل ( بسته بندی ، وسیله حمل ، ..... ) مشخص میگردد .

13 – حق بیمه : وجهی است که بیمه گذار ملزم به پرداخت آن است و از حاصل ضرب مبلغ بیمه شده در نرخ حق بیمه بدست می آید. حق بیمه = نرخ حق بیمه x مبلغ بیمه شده

14 – نرخ دلار :ارز کالای مورد بیمه ممکن است غیر از دلار باشد مثلا" یورو ، ین ژاپن ، پوند انگلیس و امثالهم ، لذا نرخ روز به دلار نیز به منظور محاسبه سرمایه دلاری و حق بیمه دلاری باید در بیمه نامه قید شود .

15 – سرمایه دلاری : از تقسیم مبلغ بیمه شده به ریال به نرخ دلار بدست می آید .

16 – حق بیمه دلاری : حق بیمه دلاری نیز از تقسیم حق بیمه ریالی به نرخ دلار بدست می آید .

17 – شرایط ، خطرات و کلوزهای الصاقی بیمه نامه های باربری وارداتی

( مندرجات فوق الذکر در بیمه نامه های صادراتی نیز عینا" صدق می کند )
 
 
بيمه حمل و نقل صادراتي


باتوجه‌ به‌ اهميت‌ موضـوع‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ دركشور و ارزشي‌ كه‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ تشويق‌ صادركنندگان‌ قائل‌است‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ جهت‌ حمايت‌ ازصادركنندگان‌ و درنهايت‌ حفظ‌ منافع‌ ملي‌ به‌ صادركنندگان‌ ارائه‌ ميشود كه‌ بموجـب‌ آن‌ كالاي‌ صادر شده‌ ازكشور ما تاكشورمقصد " كشوري‌ كه‌ كالا به‌ آن‌ صادرمي‌ شود " تحت‌ پوشش‌ قرارمي‌ گيرد
بیمه نامه های صادراتی همانند بیمه نامه های وارداتی میباشد لذا فرم پیشنهاد اولیه و فرم بیمه نامه صادراتی دقیقا" همانند فرم بیمه نامه های وارداتی است و کلیه موارد اشاره شده در مبحث بیمه های وارداتی برای بیمه های صادراتی نیز صادق میباشد . فقط در بیمه های باربری صادراتی مبداء حمل یکی از شهرهای ایران و مقصد یکی از کشورهای خارجی است .


تاريخ بروز رساني

.«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»
سایت www.ibib.irطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.كليه حقوق برای علی بهمنش محفوظ است
پاسخگویی فقط با ارسال یک پیامک 10009124440098
www.ibib.ir@gmail.com
تهران بلوار کشاورز پلاک 322 واحد6
صندو ق پستی:635-14185
FAX:+982166930153
982166930730+
989124440098+
بیمه مرکزی بیمه ایران بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا بیمه پاسارگاد بيمه صادرات وسرمايه گذاري بيمه كارآفرين بیمه توسعه بيمه حافظ بيمه سينا بيمه دي بيمه اميد بيمه ملت بيمه پارسيان بيمه رازي بيمه نوین بيمه سامان